Bezpieczne i szybkie płatności bezgotówkowe na bilerce Emar 205 07.05.2020

Nowa opcja płatności to efekt integracji terminali płatniczych z biletową kasą fiskalną Jak wynika z komunikatu prasowego firmy SIX Payment Services (należącej do grupy Worldline) oraz EMAR (producent kas fiskalnych) podjęły współpracę, dzięki której pasażerowie autobusów komunikacji podmiejskiej i międzymiastowej będą mogli płacić za bilety bezgotówkowo. Wszystko za sprawą integracji terminala płatniczego z kasą biletową. […]

Zmiany w ustawie dotyczących wystawiania faktur 09.01.2020

W związku z wejściem dn. 1 stycznia 2020 r. w życie zmian w ustawie dotyczących wystawiania faktur na podstawie paragonów z NIP-em nabywcy oraz z licznymi pytaniami dotyczącymi tego zagadnienia informujemy że:

Wynik konkursu ofert 19.11.2019

Informujemy, że zwycięzcą konkursu ofert w ramach Zapytania ofertowego – opracowanie nowego projektu wzorniczego naręcznego, mobilnego urządzenia fiskalnego, mogącego pełnić funkcję bileterki autobusowej oraz kasy i drukarki fiskalnej, została firma Robert Pludra Industrial Design Studio. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za złożenie ofert.

Zapytanie ofertowe 04.11.2019

Zapytanie ofertowego dotyczące opracowania nowego projektu – „Zaprojektowanie oraz wdrożenie do produkcji naręcznego, mobilnego urządzenia fiskalnego, mogącego pełnić funkcję bileterki autobusowej oraz kasy i drukarki fiskalnej.” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design […]

Zasady dotyczące opracowania projektu – Zaprojektowanie oraz wdrożenie do produkcji naręcznego, mobilnego urządzenia fiskalnego… 04.11.2019

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji zarówno na etapie wdrażania projektu, jak i poprzez produkty, które będą efektem projektu. Podczas procesu wyboru firmy, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego, kryteria wyboru wykonawcy zostaną ustalone w taki sposób, aby uniemożliwić jakakolwiek formę dyskryminacji. Umowa z wykonawcą będzie zawierała zapisy […]

Nowe wymagania dla Podatników i podmiotów prowadzących serwis 21.05.2019

Nowe rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących; odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas oraz zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, które obowiązują od 01.05.2019 r. wnoszą kilka istotnych nowych wymagań. Rozporządzenie w spawie kas rejestrujących W zakresie przypisania […]

Kasy online od 1 maja. Prezydent podpisał nowelizację Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. 09.04.2019

Co to jest kasa fiskalna online? Kasy online będą m.in. przekazywać automatycznie dane do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe prawo wprowadza konieczność posiadania kas fiskalnych, które będą rejestrowały i przesyłały dane do centralnego systemu teleinformatycznego. Dane z kas rejestrujących będą stanowiły w praktyce elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta. […]

Kasy fiskalne online to na razie pieśń przyszłości. Przepisy utknęły w Sejmie. 06.12.2018

Poniżej cytujemy artykuł, który ukazał się na portalu internetowym Gazety Prawnej. „Do firm docierają fałszywe sygnały o konieczności wymiany urządzeń do końca roku. Tymczasem przepisy wprowadzające e-kasy utknęły w Sejmie. Do wprowadzenia kas online niezbędne są dwie zmiany: nowelizacja ustawy o VAT i wprowadzenie w życie rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii w sprawie kryteriów i […]

1 2 3 4