Rozstrzygnięcie konkursu ofert do zapytania ofertowego nr 1/02/2021 – nr ogłoszenia 2021-11337-30719 17.02.2021

Wszystkim firmom dziękujemy bardzo za uczestnictwo w konkursie ofert związanym z realizacją przez nas projektu o nazwie: „Zaprojektowanie oraz wdrożenie do produkcji naręcznego, mobilnego urządzenia fiskalnego, mogącego pełnić funkcję bileterki autobusowej oraz kasy i drukarki fiskalnej”. W załączeniu zamieszczamy protokół z wyboru ofert do powyższego zapytania ofertowego. PROTOKÓŁ_Z_WYBORU_OFERT_20210217

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego (ppp) nowego naręcznego, mobilnego urządzenia fiskalnego, mogącego pełnić funkcję bileterki autobusowej oraz kasy i drukarki fiskalnej. 05.02.2021

W ramach Projektu o nazwie: „Zaprojektowanie oraz wdrożenie do produkcji naręcznego, mobilnego urządzenia fiskalnego, mogącego pełnić funkcję bileterki autobusowej oraz kasy i drukarki fiskalnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, firma EMAR – Samoraj i […]

Informacja o wyniku procesu przetargowego 16.12.2020

Dotyczy oferty złożonej do zapytania ofertowego opublikowanego w bazie konkurencyjności o numerze 2020-11337-19634. inf_wynik_przetargu_2020-11337-19634

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego (PPP) nowego naręcznego, mobilnego urządzenia fiskalnego, mogącego pełnić funkcję bileterki autobusowej oraz kasy i drukarki fiskalnej. 01.12.2020

  W ramach Projektu o nazwie: „Zaprojektowanie oraz wdrożenie do produkcji naręcznego, mobilnego urządzenia fiskalnego, mogącego pełnić funkcję bileterki autobusowej oraz kasy i drukarki fiskalnej”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla […]

Bezpieczne i szybkie płatności bezgotówkowe na bilerce Emar 205 07.05.2020

Nowa opcja płatności to efekt integracji terminali płatniczych z biletową kasą fiskalną Jak wynika z komunikatu prasowego firmy SIX Payment Services (należącej do grupy Worldline) oraz EMAR (producent kas fiskalnych) podjęły współpracę, dzięki której pasażerowie autobusów komunikacji podmiejskiej i międzymiastowej będą mogli płacić za bilety bezgotówkowo. Wszystko za sprawą integracji terminala płatniczego z kasą biletową. […]

Zmiany w ustawie dotyczących wystawiania faktur 09.01.2020

W związku z wejściem dn. 1 stycznia 2020 r. w życie zmian w ustawie dotyczących wystawiania faktur na podstawie paragonów z NIP-em nabywcy oraz z licznymi pytaniami dotyczącymi tego zagadnienia informujemy że:

Wynik konkursu ofert 19.11.2019

Informujemy, że zwycięzcą konkursu ofert w ramach Zapytania ofertowego – opracowanie nowego projektu wzorniczego naręcznego, mobilnego urządzenia fiskalnego, mogącego pełnić funkcję bileterki autobusowej oraz kasy i drukarki fiskalnej, została firma Robert Pludra Industrial Design Studio. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za złożenie ofert.

Zapytanie ofertowe 04.11.2019

Zapytanie ofertowego dotyczące opracowania nowego projektu – „Zaprojektowanie oraz wdrożenie do produkcji naręcznego, mobilnego urządzenia fiskalnego, mogącego pełnić funkcję bileterki autobusowej oraz kasy i drukarki fiskalnej.” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design […]

Zasady dotyczące opracowania projektu – Zaprojektowanie oraz wdrożenie do produkcji naręcznego, mobilnego urządzenia fiskalnego… 04.11.2019

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji zarówno na etapie wdrażania projektu, jak i poprzez produkty, które będą efektem projektu. Podczas procesu wyboru firmy, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego, kryteria wyboru wykonawcy zostaną ustalone w taki sposób, aby uniemożliwić jakakolwiek formę dyskryminacji. Umowa z wykonawcą będzie zawierała zapisy […]

Nowe wymagania dla Podatników i podmiotów prowadzących serwis 21.05.2019

Nowe rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących; odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas oraz zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, które obowiązują od 01.05.2019 r. wnoszą kilka istotnych nowych wymagań. Rozporządzenie w spawie kas rejestrujących W zakresie przypisania […]

1 2 3 4 5