Wynik konkursu ofert 19.11.2019

Informujemy, że zwycięzcą konkursu ofert w ramach Zapytania ofertowego – opracowanie nowego projektu wzorniczego naręcznego, mobilnego urządzenia fiskalnego, mogącego pełnić funkcję bileterki autobusowej oraz kasy i drukarki fiskalnej, została firma Robert Pludra Industrial Design Studio. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za złożenie ofert.

Zapytanie ofertowe 04.11.2019

Zapytanie ofertowego dotyczące opracowania nowego projektu – „Zaprojektowanie oraz wdrożenie do produkcji naręcznego, mobilnego urządzenia fiskalnego, mogącego pełnić funkcję bileterki autobusowej oraz kasy i drukarki fiskalnej.” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design […]

Nowe wymagania dla Podatników i podmiotów prowadzących serwis 21.05.2019

Nowe rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących; odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas oraz zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, które obowiązują od 01.05.2019 r. wnoszą kilka istotnych nowych wymagań. Rozporządzenie w spawie kas rejestrujących W zakresie przypisania […]

Kasy online od 1 maja. Prezydent podpisał nowelizację Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. 09.04.2019

Co to jest kasa fiskalna online? Kasy online będą m.in. przekazywać automatycznie dane do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe prawo wprowadza konieczność posiadania kas fiskalnych, które będą rejestrowały i przesyłały dane do centralnego systemu teleinformatycznego. Dane z kas rejestrujących będą stanowiły w praktyce elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta. […]

Kasy fiskalne online to na razie pieśń przyszłości. Przepisy utknęły w Sejmie. 06.12.2018

Poniżej cytujemy artykuł, który ukazał się na portalu internetowym Gazety Prawnej. „Do firm docierają fałszywe sygnały o konieczności wymiany urządzeń do końca roku. Tymczasem przepisy wprowadzające e-kasy utknęły w Sejmie. Do wprowadzenia kas online niezbędne są dwie zmiany: nowelizacja ustawy o VAT i wprowadzenie w życie rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii w sprawie kryteriów i […]

Zapytanie ofertowe 24.10.2018

Zapytanie ofertowego dotyczy zakupu drukarki 3D wraz z myjką ultradźwiękową służącą do modelowania konstrukcji, tworzenia modeli projektowanych konstrukcji w celu sprawdzenia poprawności ich rozwiązań i wykonania, produkcji krótkoseryjnej i tworzenia przyrządów wspomagających proces montażu , realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego […]

TRANSEXPO 2018 22.10.2018

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia w dniach 23–25 października 2018 r. naszego stoiska nr D 41 na TARGACH TRANSEXPO 2018. Nasza firma zaprezentuje produkowane wyroby, w tym nową bileterkę autobusową EMAR 205, która zastąpi powszechnie stosowaną bileterkę autobusową EMAR 105 oraz nową drukarkę biletową Printo Line B, która zastąpi drukarkę biletową Printo BUS.

Zapytania ofertowe 31.08.2018

Zapytanie ofertowego dotyczące rozbudowy funkcjonującego u nas systemy ERP, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – „Wdrożenie do produkcji innowacyjnej bileterki autobusowej EMAR 205.”   Rozbudowa_systemu_ERP_zapytanie ofertowe

1 2 3 4