Informacja o wyniku procesu przetargowego

Dotyczy oferty złożonej do zapytania ofertowego opublikowanego w bazie konkurencyjności o numerze 2020-11337-19634.

inf_wynik_przetargu_2020-11337-19634