System biletowy jest przeznaczony dla firm przewozowych zarówno małych jak i dużych wykonujących przewozy pasażerskie w regularnej komunikacji międzymiastowej, podmiejskiej i miejskiej dla sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych w autobusach i punktach sprzedaży. System zapewnia przygotowanie za pomocą specjalizowanego oprogramowania komputerowego kompletnego rozkładu jazdy, różnorodnych cenników biletów oraz precyzyjnego rozliczenia sprzedaży i uzyskania różnorodnych zestawień sprzedaży. System pozwala na rozliczenie dopłat do ustawowych biletów ulgowych.

System obsługuje bilety elektroniczne tzw. EM-karty pasażera.

System biletowy składa się z następujących składników:

 • Przenośne specjalizowane kasy rejestrujące (bileterki autobusowe) Emar 205 w różnych opcjach wykonania instalowane w autobusach na podstawie mocującej lub szufladzie na pieniądze.

 • System informatyczny Informica do zarządzania rozkładem jazdy, obsługą sprzedaży biletów różnymi kanałami oraz rozliczaniem tej sprzedaży i sporządzaniem różnorodnych zestawień zbiorczych. Oprogramowanie systemu instalowane jest na udostępnianym serwerze producenta lub na komputerze użytkownika, W przypadku stosowania bileterek autobusowych z wykorzystaniem kart pamięci kierowców do komputera użytkownika podłączony jest programator kart kierowców pozwalający na wymianę informacji z bileterkami.
 • Oprogramowanie BiletMSQL (dedykowane małym i średnim firmom) lub DworzecSQL (dedykowany sprzedaży na dworcach) obsługujące stacjonarną sprzedaż imiennych biletów okresowych i miesięcznych oraz biletów jednorazowych za pomocą specjalizowanych biletowych drukarek fiskalnych Printo Line B.

 • System biletów elektronicznych tzw. EM-kart pasażera pozwalający na zapis na zbliżeniowych kartach pamięci typu mifare biletów miesięcznych, okresowych i wieloprzejazdowych poprzez specjalny programator w stacjonarnym punkcie sprzedaży oraz ich weryfikację (sprawdzenie ważności i rejestrację przejazdu) w autobusie za pomocą bileterki Emar 205 wyposażonej w czytnik biletów elektronicznych).

 • System biletów elektronicznych pozwala na zakup przez pasażera kolejnego imiennego biletu okresowego, miesięcznego lub wieloprzejazdowego w autobusie poprzez bileterkę Emar 205 z czytnikiem mifare.
 • System kontroli biletów elektronicznych pozwalający na kontrolę biletów zapisanych na EM-kartach pasażera za pomocą zbliżeniowych czytników kontrolera CKM-100 programowanych i rozliczanych poprzez specjalny komputerowy program e-kontroler.

System pozwala również na obsługę dotychczas stosowanych bileterek autobusowych Emar 105 oraz drukarek biletowych (bileterek stacjonarnych) Printo Bus i Duo Bus.

Oprogramowanie systemu

Program Informica
Program do kompleksowej obsługi systemu biletowego wykorzystującego specjalizowane kasy rejestrujące Emar 105 (bileterki autobusowe) oraz specjalizowane drukarki fiskalne Printo BUS (bileterki stacjonarne). Program opcjonalnie może być rozbudowany o inne moduły (np. tabliczki przystankowe, raporty kasowe, dodatkowe zestawienia sprzedaży, analizy utargów)

Program pozwala na:

 • przygotowanie rozkładu jazdy (nazwy przystanków, linie, kursy itp.)
 • przygotowanie wielu rodzajów cenników biletów (np. cenniki kilometrowe, tabelowe, strefowe, czasowe, biletów miesięcznych, bagażowe itp.)
 • przypisanie do kursów zdefiniowanych w programie ulg ustawowych
 • zdefiniowanie i przypisanie do kursów ulg handlowych (własnych)
 • generowanie tabliczek przystankowych
 • zaprogramowanie poprzez specjalny programator przygotowanymi danymi kart pamięci kierowców do użycia w bileterkach autobusowych lub zaprogramowanie bileterek autobusowych bezpośrednio (poprzez kabel USB) lub zdalnie (poprzez WiFi lub GSM) i przygotowanie danych do sprzedaży biletów miesięcznych, okresowych i jednorazowych w punktach stacjonarnych (np. punkt sprzedaży na dworcu) poprzez program BiletMSQL i drukarkę biletową Printo Bus
 • obsługę wymiany informacji związanej biletami elektronicznymi (tzw. EM-kartami)
 • rozliczenie sprzedaży biletów w autobusach, stacjonarnych punktach sprzedaży, sprzedaży przez Internet oraz automaty biletowe.
 • przygotowanie licznych zestawień sprzedaży biletów
 • sporządzenie zbiorczego zestawienia dopłat do ustawowych biletów ulgowych

Program BiletMSQL lub DworzecSQL
Program do obsługi sprzedaży biletów w punktach stacjonarnych poprzez drukarki biletowe Printo Line B i stacjonarne automaty biletowe.

Program pozwala na:

 • sprzedaż biletów jednorazowych
 • sprzedaż imiennych biletów miesięcznych i okresowych
 • inną sprzedaż towarów lub usług
 • przygotowanie różnych zestawień ze sprzedaży stacjonarnej
 • obsługę biletów elektronicznych (tzw. EM-kart pasażera)
 • obsługę sprzedaży biletów na stacjonarnych automatach biletowych

Program E-kontroler
Program do obsługi czytnika kontrolera CKM 100 dla biletów elektronicznych (EM-kart pasażera).

Program pozwala na:

 • zaprogramowanie czytnika kontrolera CKM 100 rozkładem jazdy
 • sczytania danych kontroli biletów elektronicznych z czytnika CKM 100
 • analizę przeprowadzonych kontroli przez rewizorów

 

Składniki systemu

Dla sprzedaży biletów w autobusie i biletów miesięcznych
 • program Informica
 • programator kart kierowcy (programator 14) – jeśli używane są karty pamięci kierowcy
 • bileterka autobusowa Emar 205 (do każdego autobusu)
 • podstawa mocująca lub szuflada (do każdego autobusu)
 • program BiletMSQL
 • drukarka biletowa Printo Line B

Dla sprzedaży tylko biletów miesięcznych

 • program Informica
 • program BiletMSQL
 • drukarka biletowa Printo Line B

Dla sprzedaży biletów tylko w autobusie

 • program Informica
 • programator kart kierowcy (programator 14) – jeśli używane są karty pamięci kierowcy)
 • bileterka autobusowa Emar 205 (do każdego autobusu)
 • podstawa mocująca lub szuflada (do każdego autobusu)

Dla sprzedaży biletów w autobusie i biletów miesięcznych oraz elektronicznych (EM-karty pasażera)

 • program Informica
 • programator kart kierowcy (programator 14) – jeśli używane są karty pamięci kierowcy)
 • bileterka autobusowa Emar 205 (do każdego autobusu))
 • podstawa mocująca lub szuflada (do każdego autobusu)
 • drukarka biletowa Printo Line B
 • programator EM-kart
 • EM-karty funkcyjne (administratora i kasjera)
 • EM-karty pasażera

Dla kontroli biletów elektronicznych w autobusie można zastosować

 • czytnik kontrolera CKM 100 (dla wyposażenia każdego rewizora)
 • program e-kontoler