Informacje o projekcie

Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

 

EMAR – Samoraj i Spółka – Spółka jawna realizuje projekt: „Zaprojektowanie oraz wdrożenie do produkcji naręcznego, mobilnego urządzenia fiskalnego, mogącego pełnić funkcję bileterki autobusowej oraz kasy i drukarki fiskalnej”, dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Celem projektu jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, poprzez zaprojektowanie nowoczesnego urządzenia, które w zależności od potrzeb klienta, będzie mogło pełnić funkcję bileterki autobusowej, kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej. Nowe urządzenie charakteryzować będą kompaktowe wymiary, mobilność, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i wysokiej jakości projekt wzorniczy. Po zrealizowaniu prac projektowych planowane jest wdrożenie wyrobu do produkcji i sprzedaży na rynku polskim.

Planowane efekty:

  • dywersyfikacja oferty produktowej i poszerzenie obecnego rynku zbytu,
  • pozyskanie nowych klientów, dzięki produktowi, stanowiącemu odpowiedź na oczekiwania odbiorców,
  • umocnienie pozycji firmy w segmencie bileterek oraz kas i drukarek fiskalnych,
  • umocnienie wizerunku innowacyjnej firmy, produkującej nowoczesne, funkcjonalne i niezawodne urządzenia fiskalne.

Okres realizacji projektu: 02.12.2019 – 30.11.2022

Wartość projektu: 978957,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 345745,00 zł

 

Nazwa projektu:

Wdrożenie do produkcji innowacyjnej bileterki autobusowej EMAR 205.

 

Beneficjent:  EMAR – Samoraj i spółka – spółka jawna

 

Wartość projektu:
• Całkowita wartość projektu: 1 538 115,00 zł
• Poziom dofinansowania: 40 %
• Kwota dofinansowania (EFRR): 500 200,00 zł

 

Przedmiotem i głównym celem projektu będzie wdrożenie do produkcji innowacyjnej bileterki autobusowej o nazwie EMAR 205. Urządzenie jest efektem prowadzonych od 2013 roku prac B+R. Głównym przeznaczeniem bileterki będzie rejestracja sprzedaży biletów w busach i autobusach. Urządzenie będzie miało modułową budowę i liczne innowacyjne cechy, których do tej pory nie posiada żadne konkurencyjne urządzenie. Będzie się składać z homologowanej drukarki fiskalnej oraz komputera pokładowego. Grupą docelową będą firmy zajmujące się przewozem osób autobusami i busami. Firma posiada część aktywów potrzebnych do rozpoczęcia produkcji. Aby jednak realizacja projektu była możliwa, konieczny jest zakup drukarki 3D, klimatyzatora, form wtryskowych, stołu montażowego, oprogramowania do sterowania produkcją do drukarki 3D oraz systemu ERP. Firma zamierza zrealizować projekt w czterech etapach:
1. Ogłoszenie przetargów i wybór dostawców. Ogłaszane będą przetargi nieograniczone.
2. Zakup niezbędnych maszyn, urządzeń i oprogramowania. Oprogramowanie oraz formy wtryskowe zostaną wykonane na indywidualne
zamówienie Emaru. Pozostałe środki trwałe będą urządzeniami standardowymi.
3. Montaż linii produkcyjnej. Po skompletowaniu środków trwałych i oprogramowania pracownicy dokonają montażu linii produkcyjnej.
4. Promocja projektu. Będzie ona zgodna z wymogami RPO WM na lata 2014-2020. Pierwsze trzy etapu zrealizowane zostaną w ramach jednego działania – Zakup i instalacja Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych niezbędnych do produkcji innowacyjnej bileterki EMAR 205. Promocja projektu będzie drugim działaniem realizowanym w ramach projektu. Realizacja projektu pozwoli firmie umocnić swoją pozycję lidera w segmencie bileterek, poprawić wyniki finansowe i przygotować się na prawdopodobne zmiany legislacyjne dotyczące urządzeń fiskalnych.

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
(RPO WM 2014-2020)

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazovia.eu.