Formularze i wnioski

Zgłoszenia kasy przez podatnika do Naczelnika Urzędu Skarbowego

Zgłoszenie podatnika o zmianie serwisu kasy rejestrującej

Wniosek podatnika o wydanie duplikatu książki serwisowe

Formularz zgłoszenia naprawy do serwisu fabrycznego

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Karta zgłoszenia do przedłużenia uprawnień serwisanta

 

System biletowy

Świadectwo dla bileterki Emar 105 – [2013r]

Sterowniki USB dla programatora EM-Kart

Sterowniki USB dla urządzeń autobusowych
Sterownik nie jest podpisany cyfrowo, należy wyłączyć weryfikację podpisu sterownika w systemach Windows 8, Windows 10.

Program do wgrywania bitmap dla tablicy ETI-C4 + schemat kabla

 

Drukarki Fiskalne

Świadectwo dla kasy fiskalnej TEMPO – [2014r]

Świadectwo dla drukarki fiskalnej Tempo PRO – [2017r]

TEMPO 3 – Skrócona instrukcja użytkownika

TEMPO 3 – Instrukcja użytkownika

TEMPO PRO – Skrócona instrukcja użytkownika

TEMPO PRO – Instrukcja użytkownika

Sterowniki USB – [Link]

EDDiag_v2.60 – [program diagnostyczny]

Program do zmiany stawek VAT

Emar Graphics – [program do wgrywania grafiki do drukarki]

Emar_Kopia – [Windows]

Emar Kopia – [Linux]

DFKopiaSD + DFRaporty v. 1.3.2 v.1.5.2

Raporty dla Tempo, Solo, Emar205

Raporty dla Printo 57TE

Tempo 3 – Ulotka reklamowa

Tempo 3 -Folder reklamowy

TEMPO PRO – Folder reklamowy 

 

Kasy Fiskalne

Skrócona instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika

Programowanie WiFI_E-mail

Sterowniki USB – [windows]

Program użytkownika kasy NOVA – [programowanie bazy towarowej]

Raporty SoloBIS – [przeglądanie, wyszukanie i drukowanie kopii elektronicznej]

Ulotka reklamowa

 

Inne

Rejestr skradzionych urządzeń fiskalnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW – w sprawie kas rejestrujących z dnia 14 marca 2013 r.

Jak wyłączyć weryfikację podpisu sterownika w systemie Windows

Zapobieganie tworzenia plikow na kartach SD

NIP nabywcy na paragonie w PRINTO