Duplikat książki serwisowej wydawany jest przez serwis główny, na pisemny wniosek Podatnika.

W przypadku utraty książki serwisowej należy:

  • Złożyć pisemne powiadomienie do właściwego Urzędu Skarbowego o fakcie zagubienia książki serwisowej.
  • Wypełnić interaktywny wniosek o wydanie duplikatu książki serwisowej.
  • Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać na adres: serwis@emar.pl
  • Duplikat książki należy odebrać w firmie, która prowadzi serwis urządzenia (u Dealera).

UWAGA!: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących, duplikat książki serwisowej musi posiadać wszystkie dotychczasowe wpisy, w szczególności dane dotyczące obowiązkowych przeglądów technicznych.

W związku z powyższym Serwis Główny EMAR wystąpi do firmy prowadzącej serwis kasy Dealera o uzupełnienie dokumentacji serwisowej (jeśli ta jest nieaktualna). Dealer uzupełnia niezbędne informację online poprzez stronę producenta i informuje o tym Serwis Główny. Duplikat książki wysłany jest wraz z fakturą do Serwisu Kasy. Okres oczekiwania na wydanie duplikatu uzależniony jest od czasu potrzebnego na zgromadzenie danych niezbędnych do odtworzenia książki.

 
Sugerowana cena za wydanie duplikatu książki serwisowej to 80 zł netto.