Zmiany w ustawie dotyczących wystawiania faktur

W związku z wejściem dn. 1 stycznia 2020 r. w życie zmian w ustawie dotyczących wystawiania faktur na podstawie paragonów z NIP-em nabywcy oraz z licznymi pytaniami dotyczącymi tego zagadnienia informujemy że:

Kasy fiskalne:

 – Emar Solo                             -> nie ma możliwości umieszczenia na paragonie NIP-u

 – Emar Solo BIS                    -> posiada taką funkcjonalność

 – Emar NOVA                         -> posiada taką funkcjonalność

 

Drukarki fiskalne:

 – Emar Tempo 3                          -> posiada taką funkcjonalność (dedykowany rozkaz)

 – Emar Tempo Pro                     -> posiada taką funkcjonalność (dedykowany rozkaz)

 – Emar D205 (Printo Line)    -> posiada taką funkcjonalność (dedykowany rozkaz)

 – Emar PrintoBus 3.00            -> posiada taką funkcjonalność (dedykowany rozkaz)

 – Emar Printo 57T                      -> posiada taką funkcjonalność (brak dedykowanego rozkazu, NIP jest drukowany w linii kasjera)

 – Emar Printo 57TE                   -> posiada taką funkcjonalność (brak dedykowanego rozkazu, NIP jest  drukowany w linii kasjera)

Emar DuoPro                            -> posiada taką funkcjonalność (brak dedykowanego rozkazu, NIP jest  drukowany w linii kasjera)

 – Pozostałe drukarki                 -> nie mają możliwości umieszczenia na paragonie NIP-u

 

W razie problemów z wydrukiem NIP-u na paragonie w drukarkach, w których jest taka możliwość proszę kontaktować się z producentem oprogramowania sprzedażowego.

 

Co w przypadku, gdy kasa nie ma technicznej możliwości naniesienia NIP-u nabywcy na paragon?

Zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących: „W przypadku prowadzenia przez podatnika ewidencji przy użyciu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii paragon fiskalny zawiera co najmniej: […] numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy”. Z danej regulacji wynika, że istnieje już obowiązek umieszczania na paragonie NIP-u nabywcy na jego żądanie, choć nie wszystkie kasy fiskalne są do tego przystosowane.

 

Jednak jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej:

„W sytuacji, gdy podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał technicznej możliwości wpisania numeru identyfikującego na paragonie, nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę, jako podatnik – w takiej sytuacji sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu na kasie rejestrującej, tylko powinien od razu wystawić fakturę. Proponowana zmiana przepisów nie będzie zatem skutkowała koniecznością wymiany kas rejestrujących przez podatników, natomiast konieczna może się okazać zmiana procedur stosowanych przez podatników”.

Przedsiębiorco! Jeżeli twoja kasa fiskalna nie ma możliwości naniesienia NIP-u nabywcy na paragon fiskalny, nie musisz jej wymieniać, ale pamiętaj, że od 1 stycznia 2020 r. nie możesz do takiego paragonu wystawić faktury VAT na podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. W takiej sytuacji sprzedaż udokumentuj wyłącznie za pomocą faktury, z pominięciem ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Podkreślenia wymaga również fakt, że zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, wyłącznie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wymaga ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących. Zatem nie ma obowiązku wystawiania paragonów w stosunku do pozostałych podmiotów.

 

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-paragon-z-nip-em-umozliwi-pozyskanie-faktury-w-2020-roku