Zasady przekazania obsługi serwisowej urządzeń fiskalnych EMAR – informacja dla podatnika

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zmiana serwisu dokonywana jest na wniosek podatnika (właściciela urządzenia).

Aby przeprowadzić zmianę serwisu należy:

  1. Dokonać wyboru nowego serwisu – w tym celu skorzystaj z wyszukiwarki EMAR, skontaktuj się z serwisem głównym za pomocą formularza lub telefonicznie 22 725 45 46.
  2. Skontaktuj się z nowym serwisem w celu ustalenia szczegółów współpracy.
  3. Sprawdź na stronie gov.pl/kasyonline czy pracownicy wybranej firmy serwisowej posiadają uprawnienia do obsługi twojej kasy fiskalnej.
  4. Wypełnić formularz: zgłoszenie podatnika o zmianie serwisu. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz należy przekazać do firmy przejmującej serwis. Ustawowy czas na przekazanie zgłoszenia to 5 dni od dokonania zmiany.

Autoryzowany Serwis EMAR, u którego składane zostaje zgłoszenie zmiany serwisu dokona rejestracji przeniesienia serwisu systemie Producenta.

Opisana procedura spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.04.2019r (Dz.U. Poz. 816 z 2019r.) w sprawie kas rejestrujących i wyczerpuje obowiązki podatnika w sprawie informowania producenta o zmianie podmiotu prowadzącego obsługę serwisową kasy rejestrującej.