Przekazanie obsługi serwisowej odbywa się na podstawie §14, ust. 3  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r.   

Zmiana podmiotu prowadzącego serwis następuje na podstawie wniosku podatnika.

Wniosek podatnika o zmianę obsługi serwisowej kasy rejestrującej

 • wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać na adres: serwis@emar.pl
 • firma przejmująca urządzenie musi mieć zawartą umowę serwisową z producentem oraz posiadać aktualne uprawnienia do obsługi urządzeń EMAR.
 • uzyskanie zgody firmy dotychczas prowadzącej serwis znacząco przyspieszy zmianę serwisu.
 • nieczytelne i niekompletne wnioski będą rozpatrywane po ich uzupełnieniu.
 • opłata za formalności związane ze zmianą obsługi serwisowej wynosi 100 zł netto od urządzenia. Są to opłaty manipulacyjne związane z procesem przeprowadzenia zmiany serwisu. Na etapie weryfikacji sprawy, wnioskodawca otrzymuje fakturę proformę. Przekazanie serwisu nastąpi po wniesieniu przez wnioskodawcę opłaty na konto:
  EMAR – Samoraj i spółka – spółka jawna
  Kopytów 26, 05-870 Błonie,
  BRE BANK S.A. W-wa 93 1140 1010 0000 2519 9400 1001
  Potwierdzenie zmiany serwisu wysyłane będzie do wnioskodawcy wraz z FV (jeśli zmiana podlega opłacie)
 • opłaty nie są pobierane w przypadkach, gdy dotychczasowy serwis zakończył swoją działalność lub nie posiada serwisantów z aktualnymi uprawnieniami do obsługi kas rejestrujących firmy EMAR.
 • podatnik ma obowiązek poinformować Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o dokonanej zmianie, w terminie 7 dni od wydania decyzji przez serwis główny.
 • serwis główny informuje wszystkie podmioty biorące udział w przekazaniu o dokonanych zmianach (podatnik, serwis dotychczasowy i przejmujący, Urząd Skarbowy)

Przy zmianie serwisu większej ilości urządzeń opłata jest uzgadniana z klientem biorąc pod uwagę wyżej wymienione elementy procesu zmiany serwisu. Firma EMAR zastrzega sobie prawo zmiany firmy serwisowej proponowanej we wniosku.