Firmy oferujące nasze urządzenia oraz świadczące serwis zobowiązane są do posiadania aktualnej legitymacji serwisanta wydanej przez firmę EMAR.  

AWERS:

 

leg1

REWERS:

 

leg2

 

UWAGA! Fiskalizacja oraz obsługa serwisowa urządzeń fiskalnych bez wymaganych uprawnień naraża podatnika na wysokie kary finansowe nałożone przez Urząd Skarbowy.

Aktualność uprawnień serwisowych można sprawdzić bez legitymacji serwisanta, wystarczy tylko odczytać numer z plomby w urządzeniu i wpisać ja na stronie sprawdź swojego serwisanta.

 

Firma Emar swoim klientom zaleca przy zakupie urządzenia bądź podczas wykonywania czynności serwisowych weryfikację ważności uprawnień serwisanta w następujący sposób:

  1. Porównać zgodność numeru legitymacji (nr identyfikatora) z numerem plombownicy serwisanta:
  2. Sprawdzić, czy na rewersie okazanej legitymacji znajduje się nazwa Państwa urządzenia
  3. Należy sprawdzić datę ważności uprawnień (legitymacja jest ważna 1 rok od daty wystawienia)