PP-Bilety

zapytaj o ofertę

Program zarządzający systemem biletowym opartym o bileterki autobusowe i drukarki biletowe firmy Emar. Pozwala na przygotowanie danych niezbędnych do sprzedaży biletów w autobusie i w punktach stacjonarnych takich jak rozkład jazdy, cenniki, ulgi itp. oraz rozliczanie sprzedaży dokonywanej w autobusach i punktach stacjonarnych i sporządzanie różnych zestawień sprzedaży, itp. Program przygotowuje również sumaryczne zestawienie dopłat do ustawowych biletów ulgowych będące podstawą do rozliczeń z właściwymi organami samorządowymi. Program PP_Bilety może być rozbudowywany o kolejne moduły pozwalające miedzy innymi na:

- obsługę biletów elektronicznych tzw. EM-kart pasażera
- przygotowanie tabliczek przystankowych
- analizę sprzedaży, rentowności i frekwencji
- koordynacji rozkładu jazdy
- raporty kasowe

Walory użytkowe

  • zarządzanie bazą przystanków, synchronizację z ogólnopolską bazą przystanków;
  • dowolne definiowanie linii i kursów (warianty, odgałęzienia niepłatne, itp.);
  • przygotowanie różnych schematów taryf;
  • prezentację danych w postaci minutowych rozkładów jazdy;
  • przygotowanie danych do bileterek Emar (Emar‑05, Emar‑05S , EMAR‑105 oraz drukarka DUO‑BUS);
  • rejestrację rozliczeń sprzedaży biletów;
  • rejestrację raportów ze sprzedaży w bileterkach stacjonarnych z programu DworzecSQL / BiletMSQL firmy InfoKub;
  • przygotowanie zestawień sprzedaży za miesiąc z podsumowaniem podatku VAT ogółem oraz wg kas fiskalnych;
  • przygotowanie wykazów dopłat do biletów ulgowych dla urzędów.