Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowego dotyczy zakupu drukarki 3D wraz z myjką ultradźwiękową służącą do modelowania konstrukcji, tworzenia modeli projektowanych konstrukcji w celu sprawdzenia poprawności ich rozwiązań i wykonania, produkcji krótkoseryjnej i tworzenia przyrządów wspomagających proces montażu , realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – „Wdrożenie do produkcji innowacyjnej bileterki autobusowej EMAR 205.”

zapytanie ofertowe – drukarka 3D

zal1_specyfikacja techniczna

zal2_Formularz ofertowy

zal3_oswiadczenie o braku powiazan

zal4_oswiadczenie o spelnieniu wymogow

zal5_klauzula informacyjna dla oferenta dotycząca RODO