Aktualności

Homologacja dla kasy fiskalnej Emar NOVA

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 24 stycznia 2018 r. otrzymaliśmy decyzję Prezesa GUM o numerze PT 02/2018 dopuszczającą do obrotu na 4 lata kasę fiskalną Emar Nova. Planujemy, że na początku marca kasa Emar Nova będzie oferowana do sprzedaży. Homologacja dla kasy fiskalnej Emar NOVA

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji

W 2018 roku z obowiązku stosowania kas fiskalnych będą zwolnione te same rodzaje działalności gospodarczej co w roku bieżącym, z wyjątkiem m.in. kantorów wymiany walut, a także cyrków i wesołych miasteczek – zakłada projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projekt jest przedłużeniem na 2018 […]

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, który ma na celu wprowadzenie Centralnego Repozytorium Kas oraz nowego rodzaju kas rejestrujących, które będą w sposób ciągły połączone z Repozytorium w celu przesyłania w czasie rzeczywistym informacji o transakcjach zrealizowanych za pomocą kasy. […]

Czytaj więcej

Wsparcie klienta

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Szybkie wsparcie:

logo_dla_rozwoju_mazowsza