Aktualności

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe do wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), nr wniosku: RPMA.03.03.00-14-8881/17, o tytule: Wdrożenie do produkcji innowacyjnej bileterki autobusowej EMAR 205. Formy wtryskowe_zapytanie ofertowe

Czytaj więcej

Nowa homologacja dla drukarki fiskalnej Tempo PRO

Przyjemnością informujemy, że w dniu 14 czerwca 2017 r. otrzymaliśmy decyzję Prezesa GUM o numerze PT 17/2017 dopuszczającą do obrotu na 4 lata drukarkę fiskalną Tempo PRO. Drukarka fiskalna Tempo Pro będzie oferowana do sprzedaży od 10 lipca 2017 r. Świadectwo dla drukarki fiskalnej Tempo PRO – [2017r]

Czytaj więcej

Wsparcie klienta

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Szybkie wsparcie:

logo_dla_rozwoju_mazowsza