Potwierdź nowe zasady współpracy

w zakresie Systemów biletowych opartych na bileterkach EMAR 105 i EMAR 205



Deklaracja woli kontynuacji współpracy z firmą EMAR

Potwierdzam, iż zapoznałem/łam się z nową polityką firmy EMAR. Jednocześnie deklaruję wzięcie udziału we wszystkich szkoleniach, na które nasza firma zostanie zaproszona.


Wpisz dane osoby, która akceptuje nowe zasady współpracy:*

Wpisz NIP Twojej firmy:*


 

* pole wymagane