Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe do wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), nr wniosku: RPMA.03.03.00-14-8881/17, o tytule: Wdrożenie do produkcji innowacyjnej bileterki autobusowej EMAR 205.

Formy wtryskowe_zapytanie ofertowe