Wynik wyboru wykonawcy do Zapytania Ofertowego

Wynik wyboru wykonawcy do Zapytania Ofertowego – zakupu drukarki 3D wraz z myjką ultradźwiękową.

informacja o wyniku postępowania