Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, który ma na celu wprowadzenie Centralnego Repozytorium Kas oraz nowego rodzaju kas rejestrujących, które będą w sposób ciągły połączone z Repozytorium w celu przesyłania w czasie rzeczywistym informacji o transakcjach zrealizowanych za pomocą kasy. Projekt ma na celu zapewnienie bardziej efektywnej kontroli rozliczeń podatku VAT przez organy podatkowe.

Centralne Repozytorium Kas

Projekt wprowadza Centralne Repozytorium Kas, którego administratorem i danych w nim zawartych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Projekt wprowadza możliwość stosowania kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego czyli Centralnego Repozytorium Kas.
Wprowadzane projektem nowe kasy będą przesyłały do Centralnego Repozytorium Kas informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Dane te będą zanonimizowane co do klientów dokonujących zakupów.
Projekt zakłada, że w/w dane będą przesyłane przez kasy w sposób ciągły i zautomatyzowany.
Podatnik będzie musiał zapewnić połączenie kasy z Centralnym Repozytorium Kas. Jeśli zapewnienie łączności będzie „niemożliwe w sposób ciągły” podatnik musi wystąpić do naczelnika US o pozwolenie na przekazywanie danych z kasy w ustalonych odstępach czasowych.

Ulga na zakup kasy

Dla kas zakupionych po wejściu w życie nowelizacji podwyższona zostanie maksymalna kwota 90 proc. ulgi przysługującej podatnikom z 700 zł do 1000 zł.

W związku ze zwiększeniem ulgi, wydłużeniu z 3 do 4 lat ulegnie termin obowiązku zwrotu ulgi w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności lub braku dokonania przeglądu kasy.

Dotychczasowe kasy

Projekt dopuszcza stosowanie również kas z kopią papierową oraz elektroniczną kopią paragonu, jednak te kasy będą stopniowo wycofywane z rynku. Kasy z kopią papierową nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu (będzie możliwa wymiana pamięci fiskalnej w przypadku uszkodzenia).
Homologacje dla kas z elektronicznym zapisem kopii zachowują ważność do końca 2022 roku.
Homologacje dla kas z kopią papierową zachowują ważność do końca 2018 roku.

Branże wrażliwe

W przypadku pewnych branż wrażliwych podatnicy będą zobowiązani do wymiany dotychczasowych urządzeń na nowe kasy łączące się z Repozytorium. Będzie to dotyczyło podatników świadczących usługi:

  • motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz sprzedawców paliw – od 1 stycznia 2019 r.,

  • gastronomiczne i budowlane – od 1 lipca 2019 r.,

  • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz fitness – od 1 stycznia 2020 r.

Wystawianie faktur na rzecz podatników, którym wystawiono paragon

Projekt przewiduje ponadto, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy rejestrującej, gdy nabywcą jest podatnik, fakturę będzie można wystawić jedynie w przypadku, gdy paragon zawierać będzie numer NIP tego podatnika.

Zmiana ta, według uzasadnienia, ma na celu wyeliminowanie procederu wykorzystywania paragonów pozostawionych przez klientów do wystawiania faktur na rzecz innego podmiotu.

Potwierdzenia homologacji

Prezes GUM będzie mógł wydać decyzję zmieniającą wydane wcześniej „potwierdzenie” dla kasy (homologację) jeśli producent zmieni oprogramowanie kasy. Producent nie będzie musiał robić ponownej homologacji i badań podzespołów (hardware), które nie uległy zmianie.

Dzień fiskalizacji i stosowanie kas wynajętych

Obecne przepisy zakładają, że podatnicy mogą stosować do ewidencjonowania kasy, które na dzień „nabycia” były objęte odpowiednim potwierdzeniem. Projektowany zapis ma zmienić ten moment na „dzień fiskalizacji”.

Nowela rozszerzy też aktualne możliwości i pozwoli na stosowanie także kas wynajętych, wydzierżawionych czy oddanych w leasing.

Projekt do pobrania:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303053

Źródło: www.gazetapodatnika.pl; https://home.kpmg.com/pl/pl/home/insights/2017/09/tax-alert-projekt-nowelizacji-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-wprowadzajacy-centralne-repozytorium-kas-i-nowy-rodzaj-kas-rejestrujacych.html