Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy dotyczących kas fiskalnych i VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało kolejne projekty zmian, które mają w założeniu uszczelnić system podatku od towarów i usług (VAT).

Jak tłumaczą projektodawcy, sam proces wymiany kas fiskalnych zostanie rozłożony w czasie, ale tzw. branże wrażliwe, w których wykryto największe problemy z nadużyciami, będą mogły stosować tylko kasy online.

Po wejściu w życie nowych regulacji nadal dopuszczalne będzie korzystanie z kas z papierowym zapisem kopii oraz kas z elektronicznym zapisem kopii. Zakup tych pierwszych ma być dopuszczalny do końca 2018 r., a w przypadku drugiego typu terminem granicznym będzie koniec 2022 r.

Kasy starego rodzaju będą funkcjonowały obok kas online, aż do momentu wyeksploatowania się. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, do której jest używana dana kasa rejestrująca, może ona funkcjonować nawet kilka lat” – tłumaczy rząd.

Kupując kasy online, podatnicy będą mogli liczyć także na refundację kosztów – na poziomie 90 proc. ceny zakupu (bez podatku), ale nie więcej niż 700 zł.

Ważną zmianą będzie również wprowadzenie sankcji (300 zł) za niepoddanie kasy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu.

Kolejną zmianą bardzo ważną dla serwisów kas fiskalnych jest wprowadzenie dla kas z kopią papierową i elektroniczną przesyłania przez serwis kas do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wykazów wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd. Serwisy fiskalne, które nie wpisują danych o wykonanych przeglądach do systemów producentów – będą musiały je w krótkim czasie uzupełnić. Obliguje ich do tego par. 22.1 i 2 rozporządzenia MF w spawie kas fiskalnych oraz par.41.1 i 2 projektowanego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych.

Projekt został przyjęty przez rząd 5 kwietnia 2018 r.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 października 2018 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Źródło: https://www.podatki.biz/artykuly/podatki-2018-rzad-przyjal-projekt-zmian-ws-kas-fiskalnych-i-vat_34_37619.htm