Projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji

W 2018 roku z obowiązku stosowania kas fiskalnych będą zwolnione te same rodzaje działalności gospodarczej co w roku bieżącym, z wyjątkiem m.in. kantorów wymiany walut, a także cyrków i wesołych miasteczek – zakłada projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Projekt jest przedłużeniem na 2018 rok analogicznego rozporządzenia ministra, obowiązującego w 2017 roku. Zakłada on, że w 2018 r. z obowiązku stosowania tych kas będą zwolnione te same rodzaje działalności gospodarczej co w roku 2017, z wyjątkiem m.in. usług w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które korzystały ze zwolnienia przedmiotowego.
Obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas, bez względu na poziom osiąganych obrotów, objęto usługi kulturalne i rozrywkowe– wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe, a także usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki i sale taneczne.

W przypadku zwolnień z uwagi na wysokość obrotu, w rozporządzeniu proponuje się utrzymanie na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/kasy-fiskalne/767981,Zwolnienia-z-obowiazku-stosowania-kas-rejestrujacych-w-2018-r.html