Nowe Rozporządzenie techniczne dotyczące kas rejestrujących opublikowane!

Informujemy, że zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Rozporządzenie to w Polsce daje początek do wprowadzenia nowej generacji kas fiskalnych on-line.

 

Rozporządzenie MPiT z 28 maja 2018 r