Homologacja dla kasy fiskalnej Emar NOVA

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 24 stycznia 2018 r. otrzymaliśmy decyzję Prezesa GUM o numerze PT 02/2018 dopuszczającą do obrotu na 4 lata kasę fiskalną Emar Nova.

Planujemy, że na początku marca kasa Emar Nova będzie oferowana do sprzedaży.

Homologacja dla kasy fiskalnej Emar NOVA