Konsultacje społeczne

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Sekcja SDFUR do której należy firma Emar po konsultacjach wewnętrznych przesłała swoje stanowisko do Ministerstwa Rozwoju.

Pismo KIGEiT

Uwagi KIGEiT do projektu rozporządzenia