Prezentacja drukarek fiskalnych Emar na 22 Międzynarodowych Tragach Gastronomicznych EuroGastro 2018