Zapytania ofertowe 31.08.2018

Zapytanie ofertowego dotyczące rozbudowy funkcjonującego u nas systemy ERP, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – „Wdrożenie do produkcji innowacyjnej bileterki autobusowej EMAR 205.”   Rozbudowa_systemu_ERP_zapytanie ofertowe

Nowe Rozporządzenie techniczne dotyczące kas rejestrujących opublikowane! 25.06.2018

Informujemy, że zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Rozporządzenie to w Polsce daje początek do wprowadzenia nowej generacji kas fiskalnych on-line.   Rozporządzenie MPiT z 28 maja 2018 r. 

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy dotyczących kas fiskalnych i VAT 17.04.2018

Ministerstwo Finansów przygotowało kolejne projekty zmian, które mają w założeniu uszczelnić system podatku od towarów i usług (VAT). Jak tłumaczą projektodawcy, sam proces wymiany kas fiskalnych zostanie rozłożony w czasie, ale tzw. branże wrażliwe, w których wykryto największe problemy z nadużyciami, będą mogły stosować tylko kasy online. Po wejściu w życie nowych regulacji nadal dopuszczalne […]

Prezentacja drukarek fiskalnych Emar na 22 Międzynarodowych Tragach Gastronomicznych EuroGastro 2018 11.04.2018

Drukarki Tempo Pro oraz nasza nowość Printo Line były prezentowane podczas największych targów gastronomicznych w Polsce. Swoją premierę miała bardzo mała drukarka stacjonarna Printo Line z obcinaczem. Drukarka bardzo się podobała wszystkim zwiedzającym, szczególnie ze względu na jej wielkość i funkcjonalność. W najbliższym czasie planujemy sprzedaż tej nowej drukarki, a biorąc pod uwagę tak ogromne […]

Homologacja dla kasy fiskalnej Emar NOVA 29.01.2018

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 24 stycznia 2018 r. otrzymaliśmy decyzję Prezesa GUM o numerze PT 02/2018 dopuszczającą do obrotu na 4 lata kasę fiskalną Emar Nova. Planujemy, że na początku marca kasa Emar Nova będzie oferowana do sprzedaży. Homologacja dla kasy fiskalnej Emar NOVA

Projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji 04.12.2017

W 2018 roku z obowiązku stosowania kas fiskalnych będą zwolnione te same rodzaje działalności gospodarczej co w roku bieżącym, z wyjątkiem m.in. kantorów wymiany walut, a także cyrków i wesołych miasteczek – zakłada projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projekt jest przedłużeniem na 2018 […]

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. 20.09.2017

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, który ma na celu wprowadzenie Centralnego Repozytorium Kas oraz nowego rodzaju kas rejestrujących, które będą w sposób ciągły połączone z Repozytorium w celu przesyłania w czasie rzeczywistym informacji o transakcjach zrealizowanych za pomocą kasy. […]

Zapytania ofertowe 19.07.2017

Zapytania ofertowe do wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), nr wniosku: RPMA.03.03.00-14-8881/17, o tytule: Wdrożenie do produkcji innowacyjnej bileterki autobusowej EMAR 205. Formy wtryskowe_zapytanie ofertowe

1 2 3